Het thuisfront
(vijfde sessie - 27 april 2004)

 

koffer

Er zouden tegenwoordig geen wonderen meer gebeuren (zegt men), maar hier is het bewijs van het tegendeel: M was de avond voor haar vertrek naar St. Eustatius al volledig bepakt en bezakt! Als dat geen wonder mag heten...!

   
koffie

Daarom had ze ruim tijd om met Corre's nog een bakkie te doen en een kleine werkbespreking te houden. Ons gezinnetje moet namelijk ook zonder M kunnen blijven doordraaien en Cor vervult in dat gebeuren een spilfunctie.

   
uitzwaaien

Dus werden M's bezwaren weggewuifd met een welgemeend:"Nou dag hoor.....", en moest er wel vertrokken worden.

   
rijden

Op Schiphol werden meteen voortvarende maatregelen genomen...

   
jeannette

... die er toe leidden dat...

   
check

... het inchecken voor Sint Maarten binnen tien minuten was geregeld ...

   
wachten

... en er nog genoeg tijd overbleef voor de 'large coffee'....

   
slok

...alsmede enige overpeinzingen over hetgeen achter zich gelaten werd en hetgeen zou mogen komen staan te gebeuren.

   
teletekst

Zie Curaçao: maar een halfuurtje vertraging in de planning.
Daarmee wordt in de wachttijd van drie uur in Sint Maarten met een half uur bekort. Het kan haast niet beter...

   
 

wordt vervolgd...

 

Wil je de vierde aflevering nog eens bekijken, klik dan hier...