Het thuisfront
(twaalfde sessie - februari 2007)

grondverzet

Nadat we in de maanden mei en juni van het jaar 2006 per minuut gemiddeld twee vrachtwagens met zand en klei richting Achthoven v.v. hadden zien passeren (en hadden horen denderen), was het traject bij ons voor de deur aan de beurt.

   
sleuf2

Allereerst werd de dijk doorgraven teneinde de oude afwateringspijp te verwijderen en twee duikers, een binnen- en een buitendijks en samen noodzakelijk voor de nieuwe afwateringspijp, te kunnen installeren.

   
graven

Dit is de geplaatste duiker binnendijks, maar voor het zover was zou er nog heel wat water door de Lek vloeien.

   
verbinden

Eerst wordt een nieuwe afwateringspijp gelegd.

   
werkvloer

Vervolgens wordt vanaf een geïmproviseerde werkvloer een zinkgat voor de nieuwe duiker gegraven.

   
te hoog

Die bleek een centimeter of 60 te hoog te zijn...

   
te laat

... maar daar kwam men pas achter toen het geheel al geplaatst was. De diamantzaag kwam er aan te pas.

   
dichtgooien

Vervolgens werd het gat weer dichtgegooid.

   
duiker

Dit is de nieuwe duiker buitendijks.

   
kraan

De afwateringspijp werd met behulp van een drijvende kraan een meter of veertig richting rivier verlengd.

   
paardenmarkt

Al deze werkzaamheden konden de doorgang van het jaarlijkse paardenmarktgebeuren echter niet verhinderen...

   
rust

... en is de serene rust, die uit deze idyllische foto spreekt, maar schijn.

   
 

wordt vervolgd ...

 

Wil je de elfde aflevering nog eens bekijken, klik dan hier...