De "Overkant"
(Extra sessie - april 2004)

overkant

Zaterdag, 3 april 2004.
Deze dag stond in het teken van het heugelijke feit dat het Termeise pontje tien jaar geleden in gebruik werd genomen. Omdat P destijds min of meer actief bezig is geweest om, mede in samenwerking met anderen, dit project op te starten kreeg hij zowaar een uitnodiging om bij de feestelijkheden aanwezig te zijn, dewelke door hem in opperste dankbaarheid werd aanvaard.

 
rabofonischs orkest

Dus uitslapen was er die dag niet bij maar de ontvangst ter plekke vergoedde veel. Aan deze kant van de Lek was het Rabofonisch orkest druk in de weer met de 'warming up'...

 
fanfare lopik

... en aan de overkant werden we opgewacht door de fanfare van Lopik, die ons trakteerde op het gevoelvol uitgevoerde "Oude Café Aan De Haven".

 
delegatie

Daarnaast was nog een delegatie van bestuurs- en oud-bestuursleden uit Lopik aanwezig, die we ijverig de hand begonnen te schudden.

 
inschepen

Vervolgens gingen we met z'n allen weer terug naar de overkant (de Termeise kant).

 
blaaskapel

De Lopiker blaaskapel mocht ook mee, op voorwaarde dat ze op de Dam in Ameide nog een nummertje ten beste zouden geven...

 
overvaren

... en dat vonden ze wel een strak plan. Zó strak, dat ze als eerste de boot ingingen.

 
ontschepen

Na overgezet te zijn begaven alle genodigden zich eendrachtiglijk op weg naar de Dam...

 
blaaspoepen

... alwaar de Lopiker blaaspoepen nog een keer het "Oude Café" ten gehore brachten.

 
ademloos luisteren

Iedereen luisterde ademloos toe...

 
rabofonikers

... en dát lieten de Rabofonikers niet op zich zitten. Ook zij deden nog een muzikale duit in het zakje.

 
minitaartje

Tenslotte werden we in "Het Wapen" onthaald op koffie met een minitaartje, waarop het pontje stond afgebeeld. Leverancier: de nieuwe Alting.

De foto is niet scherp, maar het taartje is al geconsumeerd en daarom kan de foto niet opnieuw genomen worden.

 
spiegelruit

P werd nog gevraagd of hij belangstelling had voor een bestuursfunctie wanneer er weer een plaats vrij zou vallen. Na even nagedacht te hebben antwoordde hij dat de tijd onomkeerbaar is en dat je daarom nooit moet proberen naar het verleden terug te gaan.

 
 

wordt misschien vervolgd.